Alle hotspots die je terugvindt op onze plannen zijn met elkaar verbonden.
Hierdoor kunt u door de woning wandleen en de inrichting ten volle beleven met een VR-bril.